Giáo dục

Bài 1: Giáo viên mầm non- từ thừa ðến thiếu 

Bài 1: Giáo viên mầm non- từ thừa ðến thiếu 

2 tháng trước | Giáo dục
BTN - Tại mỗi địa phương, tình trạng thừa-thiếu giáo viên, đặc biệt giáo viên mầm non và một phần giáo viên phổ thông diễn ra trong thời gian dài, là rào cản ảnh hưởng xấu đến lộ trình đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.