Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tăng điểm chuẩn nhiều ngành học

Nhiều ngành học của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đều tăng điểm chuẩn ở cả 2 phương thức xét tuyển bằng học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên năm 2023

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2023. So với năm trước, điểm chuẩn nhiều ngành học đều tăng ở cả 2 phương thức xét tuyển bằng học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm trúng tuyển 21 ngành học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15-26 điểm. 4 ngành tăng điểm chuẩn, gồm: sư phạm công nghệ (cao nhất 26 điểm, tăng 3 điểm so với năm trước); công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (16 điểm, tăng 1 điểm); công nghệ thông tin 17,5 điểm và công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15,5 điểm, đều tăng 0,5 điểm. Chỉ có ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 16,5 điểm, giảm 0,5 điểm. Các ngành còn lại đều 15 điểm, bằng năm trước. Ngành sư phạm tiếng Anh mới tuyển sinh năm 2023 lấy 22 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét học bạ từ 19-29 điểm, ngành sư phạm công nghệ cao nhất 29 điểm. Có 12 ngành tăng từ 1-4 điểm, riêng ngành sư phạm tiếng Anh mới tuyển sinh lấy 27 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển đối với 9 ngành xét theo điểm thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy là 15 điểm. Có 5 ngành giảm 2 điểm, còn lại bằng năm trước. Nhà trường thông báo thí sinh nhập học từ ngày 5-6.9.2023. Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tuyển 3.070 sinh viên đại học chính quy với 21 ngành đào tạo.

THẾ ANH

>>> Thêm phương thức xét tuyển kết hợp vào Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên