Truyện

Truyện Tám Cám

Truyện Tám Cám

Truyện cổ tích Tấm Cám đã rất quen thuộc với nhiều người từ thủa còn nằm trong nôi, phản ánh mong ước thiết tha của nhân dân thời xưa: “Ở hiền gặp lành”. Câu chuyện ngợi ca sức sống bất diệt và sự trỗi dậy mạnh mẽ của con người trước sự vùi dập của cái ác, đồng thời thể hiện niềm tin của nhân dân vào công lí và chính nghĩa.

Truyện mới nhất

Thứ 7, 30/05/2020, 17:38 PM | Truyện cổ tích Việt Nam
Thứ 7, 30/05/2020, 17:38 PM | Truyện cổ tích thế giới
Thứ 7, 30/05/2020, 17:38 PM | Truyện cổ tích Việt Nam
Thứ 7, 30/05/2020, 17:38 PM | Truyện cổ tích Việt Nam
Thứ 7, 30/05/2020, 17:38 PM | Truyện cổ tích thế giới
Thứ 7, 30/05/2020, 17:38 PM | Truyện cổ tích thế giới
Thứ 7, 30/05/2020, 17:38 PM | Truyện cổ tích thế giới
Thứ 7, 30/05/2020, 17:38 PM | Truyện cổ tích Việt Nam
Thứ 7, 30/05/2020, 17:38 PM | Truyện cổ tích Việt Nam