Nữ sinh Trung Quốc trộm gần nửa tỷ đồng tiền phẫu thuật của mẹ để mua sắm online

Nữ sinh Trung Quốc lấy trộm 120.000 NDT (hơn 400 triệu đồng) tiền phẫu thuật của mẹ để nướng vào game, mua sắm quần áo và điện thoại.