Tiêu điểm y tế

Ngày 24.9: Thêm 132 bệnh nhân Covid-19 đủ điều kiện xuất viện 
3 ngày trước | Tiêu điểm y tế
Sáng 24/9: Hơn 1.000 ca COVID-19 nặng đang thở máy và ECMO; Hải Dương tìm người liên quan đến ca F0 
4 ngày trước | Tiêu điểm y tế
Ngày 23.9: Thêm 200 bệnh nhân Covid-19 xuất viện 
4 ngày trước | Tiêu điểm y tế
Ngày 22.9: Thêm 149 bệnh nhân Covid-19 xuất viện 
5 ngày trước | Tiêu điểm y tế
Sáng 22.9: Toàn tỉnh có 85 ca mắc Covid-19 mới 
6 ngày trước | Tiêu điểm y tế