Các loại ung thư có tỷ lệ sống sau 5 năm thấp nhất

Dưới 20% bệnh nhân ung thư tuyến tụy, u trung biểu mô, ung thư tuyến mật… sống sau 5 năm được chẩn đoán.