Đàn ông luôn nghĩ 'vợ nhà người ta' hoàn hảo hơn vợ mình?

Đàn ông thường nói đùa với nhau rằng vợ của người ta là tốt nhất, hoàn hảo nhất, luôn có tư tưởng “vợ nhà người ta” sẽ hơn vợ mình.
Trong thực tế, điều này là một kiểu tâm lý hoàn toàn có thật, đa số các ông chồng đều thích ngó qua nhà hàng xóm và cảm thấy người đàn ông đó có một cô vợ thật hoàn hảo.