Giáo dục

ChatGPT: Thách thức và cơ hội cho đổi mới, phát triển giáo dục
1 năm trước | Giáo dục
Tuyển sinh đại học 2023: Nhiều ngành học mới theo nhu cầu xã hội
1 năm trước | Giáo dục
Chí Linh số hóa tuyên truyền Nghị quyết của Đảng
1 năm trước | Giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về kiến nghị bỏ xét tuyển đại học qua học bạ
1 năm trước | Giáo dục
71% số doanh nghiệp được khảo sát có nhân sự chuyên trách thương mại điện tử
1 năm trước | Giáo dục
Cử tri đề nghị bỏ xét tuyển đại học qua học bạ do nảy sinh nhiều tiêu cực
1 năm trước | Giáo dục
Trường Đại học Sao Đỏ đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2023-2028
1 năm trước | Giáo dục
"Cú đúp" danh hiệu của nữ sinh quê Ninh Giang
1 năm trước | Giáo dục
Giáo sư người Việt vinh dự nhận giải thưởng danh giá của IUPAC
1 năm trước | Giáo dục
Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông phải từ tư duy nhà quản lý và nhà giáo 
1 năm trước | Giáo dục