71% số doanh nghiệp được khảo sát có nhân sự chuyên trách thương mại điện tử

144 trong tổng số 203 doanh nghiệp được khảo sát đã thiết lập bộ phận nhân sự chuyên trách về thương mại điện tử, chiếm 71%.
Các doanh nghiệp nhỏ chưa quá chú trọng phát triển thương mại điện tử (ảnh minh họa) Theo kết quả khảo sát, thống kê mức độ ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) năm 2022 vừa được Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) hoàn thành, 144 trong tổng số 203 doanh nghiệp được khảo sát đã thiết lập bộ phận nhân sự chuyên trách về TMĐT, chiếm 71%. Tỷ lệ này của năm 2021 là 35% với số lượng doanh nghiệp được khảo sát tương đương. Hơn 60% số doanh nghiệp tham gia khảo sát năm 2022 cho biết không gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự triển khai TMĐT, gần 40% số doanh nghiệp còn lại gặp khó khăn do quy mô doanh nghiệp nhỏ, chưa xây dựng chiến lược phát triển các kênh TMĐT cũng như nguồn kinh phí hạn hẹp. Kết quả khảo sát cũng cho thấy 87 doanh nghiệp phát sinh chi phí đầu tư phần mềm, 96 doanh nghiệp chi đầu tư phần cứng nhằm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và TMĐT, tăng lần lượt 11% và 5% so với năm 2021. Trong 203 doanh nghiệp tham gia khảo sát, 95% thuộc nhóm doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 4% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 1% còn lại là nhóm doanh nghiệp nhà nước. Các tỷ lệ này ở mức tương đương năm 2021. HÀ KIÊN