Triển khai hoạt động can thiệp phục hồi chức năng theo định hướng đa chuyên ngành cho trẻ khuyết tật 

BTNO - Từ ngày 19-23.9, Trung tâm Phát triển sức khoẻ bền vững (VietHealth) tổ chức khám, lượng giá chức năng và lập kế hoạch can thiệp đợt 1 cho học sinh của Trường Khuyết tật Tây Ninh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật và gia đình, thông qua cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng toàn diện theo định hướng đa chuyên ngành.

Các chuyên gia của VietHealth trực tiếp khám cho các em khuyết tật.

Hoạt động có sự tham gia của đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên và chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về khuyết tật trẻ em và kinh nghiệm thực hiện cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng theo tiếp cận đa chuyên ngành trực tiếp khám, lượng giá và lập kế hoạch can thiệp.

Ngay sau đợt khám này, trên cơ sở kết quả chẩn đoán và mục tiêu can thiệp, trẻ khuyết tật sẽ được các chuyên gia phối hợp với đội ngũ giáo viên nhà trường cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng như vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, dụng cụ trợ giúp và giáo dục đặc biệt cho học sinh tại trường.

Các can thiệp này đáp ứng nhu cầu đa dạng của trẻ khuyết tật, sẽ góp phần cải thiện chức năng thể chất, nhận thức và giao tiếp của trẻ, hướng tới cải thiện khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày, giúp trẻ khuyết tật xoá bỏ những rào cản trong cuộc sống để hoà nhập cộng đồng và xã hội tốt hơn.

Bà Quách Hồng Nhung- chuyên viên giáo dục của VietHealth cho biết, trẻ em khuyết tật thường gặp rất nhiều khó khăn do các khiếm khuyết ở một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho sinh hoạt, học tập lao động.

Trẻ khuyết tật tại nông thôn hoặc vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, điều kiện kinh tế khó khăn lại càng gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ có chất lượng. Hỗ trợ trẻ ngay thông qua dịch vụ phục hồi chức năng toàn diện theo tiếp cận đa chuyên ngành có ý nghĩa quan trọng cho toàn bộ quá trình phát triển về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và thực hiện chức năng sinh hoạt hằng ngày của các em.

Sau đợt khám này, VietHealth sẽ tiếp tục triển khai đợt khám thứ 2 cho học sinh của Trường Khuyết tật Tây Ninh từ ngày 26-29.9. Tổng cộng, sẽ có hơn 120 học sinh được khám, đánh giá.

Đây là hoạt động thuộc hợp phần dự án “Phục hồi chức năng toàn diện cho trẻ khuyết tật tại Tây Ninh và Bình Phước” trong khuôn khổ dự án Hoà nhập 3 do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) quản lý với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm Hành động khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) là chủ dự án.

K.K