TP.HCM xử lý việc quảng cáo thuốc bất hợp pháp trên mạng xã hội

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh các hành vi sản xuất, mua bán, quảng cáo thuốc bất hợp pháp trên các mạng xã hội và xử lý nghiêm.

Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, các Phòng y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc, đặc biệt là quảng cáo trên mạng xã hội.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến cho người dân về tác hại của việc tự mua thuốc điều trị. Vận động người dân đến bệnh viện khám và điều trị, mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, tuân thủ phác đồ điều trị của thầy thuốc.

Sở Y tế chỉ đạo Thanh tra Sở chủ động nắm bắt các thông tin về việc sản xuất, mua bán, quảng cáo thuốc bất hợp pháp trên các mạng xã hội và qua phản ảnh của các phương tiện truyền thông. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thanh tra Sở Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử việc các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm để người dân tránh mua phải thuốc, sản phẩm không phải là thuốc chưa được phép lưu hành.

Quảng cáo thuốc trên mạng thời gian qua gây bức xúc cho người dân.

Sở Y tế đề nghị Phòng y tế quận, huyện, TP Thủ Đức  thông báo đến các cơ sở bán lẻ thuốc đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bản lẻ thuốc".

Thực hiện nghiêm túc quy định về kinh doanh, quảng cáo thuốc và các sản phẩm không phải là thuốc. Chỉ quảng cáo các sản phẩm này (thông qua hình thức bảng quảng cáo, tờ rơi, tờ gấp... tại cơ sở bán lẻ thuốc) khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Tăng cường kiểm tra việc kinh doanh thuốc và các sản phẩm không phải là thuốc của các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, tập trung vào các hành vi như kinh doanh thuốc và các sản phẩm không phải là thuốc khi chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Tăng cường kiểm tra việc quảng cáo thuốc và các sản phẩm không phải là thuốc của các cơ sở bán lẻ thuốc, tập trung vào các hành vi như quảng cáo không đúng bản chất của sản phẩm, quảng cáo khi chưa được thẩm định nội dung, quảng cáo không đúng nội dung thẩm định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tổng hợp và báo cáo về Sở Y tế các cơ sở bán lẻ thuốc vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.