Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

BTNO - UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 549-CV/TU ngày 26.7.2022 của Tỉnh uỷ về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân. Ảnh: Tâm Giang

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai quyết liệt các hoạt động chuyên môn trong phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà… như: tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng phế thải có chứa nước đọng; chỉ đạo các cơ sở rà soát, bảo đảm năng lực thu dung, phân tuyến điều trị, tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị, phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát động Chiến dịch tiêm chủng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đi đầu, gương mẫu trong việc tiêm vaccine phòng Covid-19 theo tinh thần Công văn số 526-CV/TU, ngày 24.6.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Công văn số 2025/UBND-KGVX ngày 29.6.2022 của UBND tỉnh; tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước, nhất là sự xuất hiện của biến chủng mới; chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh, ngăn chặn, kiểm soát ngay tại cửa khẩu, không để xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Chủ động, nghiên cứu đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 để rút kinh nghiệm; đề xuất UBND tỉnh có hình thức động viên, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác y tế.

Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực  cho công tác phòng, chống dịch và phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp cụ thể giao cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mua sắm, đấu thầu thuốc, thiếu thuốc, thiếu hoá chất và vật tư, trang thiết bị  y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh; tăng cường đầu tư, bố trí ngân sách để phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng; đẩy mạnh việc giải ngân vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế khi được phê duyệt đầu tư.

Hy Uyên