Gastosic - sản phẩm cho người trào ngược dạ dày được 8.000 nhà thuốc lựa chọn

Sau gần 7 năm ra mắt trên thị trường, Gastosic – sản phẩm dành riêng cho người bị trào ngược dạ dày thực quản được 8.000 nhà thuốc tin tưởng và lựa chọn phân phối.