Nạp nguồn năng lượng từ thiên nhiên với bộ đôi sản phẩm mới TH true JUICE milk

Tiếp tục tiên phong trên con đường đồ uống tốt cho sức khỏe, Tập đoàn TH ra mắt bộ đôi TH true JUICE milk Việt quất tự nhiên và TH true JUICE milk Chuối tự nhiên.