Chăm sóc hệ tiêu hóa giúp tạo nên 'thành trì' hệ miễn dịch

Nếu coi hệ miễn dịch như một thành trì giúp cơ thể phòng chống bệnh tật thì dinh dưỡng là nguyên liệu xây nên thành trì đó thông qua quá trình chuyển hóa của cơ thể.