Trường THPT nào có nhiều học sinh giỏi nhất ở TP.HCM?

Nhiều trường học ở TP.HCM có số học sinh đạt học lực giỏi chiếm tỷ lệ hơn 90%, số học sinh học lực khá và TB đếm trên đầu ngón tay.