3 học sinh giỏi lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên mới được khen thưởng là những ai?

Chiều 23.6, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2022-2023.
Dịp này, hệ giáo dục thường xuyên có 3 học sinh đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh được khen thưởng.   Đó là các em: Lê Thị Thu Hằng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Chí Linh, giải nhất môn toán; Ngô Thị Hoa, Trung tâm  Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Chí Linh, giải nhất môn ngữ văn; Trần Thị Phương Uyên, Trung tâm  Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Giang, giải nhất môn ngữ văn. Em Lê Thị Thu Hằng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên TP Chí Linh, giải nhất môn toán Em Ngô Thị Hoa, Trung tâm  Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên TP Chí Linh, giải nhất môn ngữ văn  Em Trần Thị Phương Uyên, Trung tâm  Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Bình Giang, giải nhất môn ngữ văn PV