Trung Quốc cho phép du học sinh quay lại sau hơn 2 năm đóng cửa

Trung Quốc bắt đầu cho sinh viên nước ngoài quay trở lại sau hơn 2 năm rưỡi áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới vì COVID-19.