Nhiều tỉnh thành miễn học phí năm học 2022-2023

Một số địa phương miễn học phí năm học 2022-2023 như Đà Nẵng, Hải Phòng.