Nhiều địa phương không có nhu cầu tuyển sinh ngành sư phạm

Vì nhiều lý do, năm 2023 một số địa phương, cơ sở đào tạo không có nhu cầu tuyển sinh ngành sư phạm.

Ảnh minh họa: Đình Tuệ Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD,ĐT) gửi công văn đến 16 cơ sở đào tạo về việc xác định chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên năm 2023. Theo nội dung công văn, Bộ GD,ĐT căn cứ nhu cầu của các địa phương về đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng chính quy và năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo để xây dựng phương án xác định chỉ tiêu đào tạo năm 2023.

16 cơ sở đào tạo trực thuộc các địa phương đã có văn bản đề nghị không có nhu cầu đào tạo giáo viên, hoặc đã sáp nhập với các cơ sở đào tạo khác, hoặc chưa đăng ký chỉ tiêu đào tạo năm 2023.

Do đó, Bộ GD,ĐT không có căn cứ để xây dựng phương án xác định chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên của các cơ sở này theo quy định.

Danh sách các trường như sau:

Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 của Bộ GD,ĐT, các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên phải rà soát và cập nhật Hệ thống chính xác số lượng chỉ tiêu đào tạo giáo viên được Bộ thông báo.

Với những cơ sở đào tạo giáo viên sử dụng kết quả điểm thi THPT để xét tuyển phải cập nhật ngưỡng đầu vào trước 17 giờ 00 ngày 26.7.2023.

Theo thống kê của Bộ GD,ĐT, lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên trình độ đại học nằm trong tốp 10 lĩnh vực đào tạo có tỉ lệ tuyển sinh cao nhất năm 2022, với tỉ lệ tuyển sinh là 5,09%.

Theo Giáo dục và Thời đại