Khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia

Sáng 27.7, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của UBND tỉnh.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của UBND tỉnh

Phiên họp xem xét các nội dung về tờ trình đề án nâng cao chất lượng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học của tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; đề xuất chủ trương đầu tư hoặc phương án quản lý, khai thác sử dụng các tuyến đường giao thông công cộng qua các khu, cụm công nghiệp; tờ trình về việc ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết luận về dự thảo đề án nâng cao chất lượng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cơ bản nhất trí tên, bố cục, nội dung của dự thảo. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo sớm đánh giá, rà soát lại các đề án đã làm về nội dung này để xem thực trạng, hiệu quả thực hiện đến đâu, những gì kế thừa nhằm triển khai đề án mới hiệu quả, chất lượng hơn. Các cơ quan chức năng sớm tổ chức thanh tra các lĩnh vực tài chính, giáo dục đối với các cơ sở giáo dục liên quan đến thực hiện các đề án trước đây để rút kinh nghiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện để đề án sớm được thông qua, triển khai sớm nhất. Trong đó, chú trọng xem xét các phương án để cân đối nguồn lực, những hạng mục đầu tư cần cụ thể... Theo dự thảo đề án, giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh sẽ xây dựng tổng số 70 trường chuẩn quốc gia ở các cấp, bậc học. Mục tiêu đề ra có 70% số trường mầm non đạt chuẩn, trong đó 15% đạt chuẩn mức độ 2; 98,7% trường tiểu học đạt chuẩn, trong đó 15% đạt chuẩn mức độ 2; 95% số trường THCS, trường tiểu học và THCS liên cấp đạt chuẩn, 15% đạt chuẩn mức độ 2; 80% số trường THPT đạt chuẩn, trong đó 20% đạt chuẩn mức độ 2. 

Kết luận về nội dung chủ trương đầu tư hoặc phương án quản lý, khai thác sử dụng đối với các tuyến đường giao thông công cộng qua các khu, cụm công nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định đây là chủ trương đúng, cấp thiết, cần sớm triển khai. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu; khẩn trương phối hợp các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường cùng một số đơn vị liên quan xây dựng phương án, khi triển khai thực hiện phải đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế từng trường hợp. Trong đó, chú trọng theo hướng phải thỏa thuận, thống nhất với chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp từ khi lập quy hoạch; xem xét tính hợp pháp về cơ chế đầu tư, duy tu, bảo dưỡng của cơ quan nhà nước đối với các tuyến đường; tham mưu phương pháp giải quyết hiệu quả nhất đối với từng trường hợp, không nên quy định cứng mức phối hợp tham gia đầu tư của các bên.

Khẳng định sự cần thiết phải có quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng giao Sở Công thương cùng các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện rà soát lại để xây dựng quy chế theo đúng quy định pháp luật, nhất là đối với cụm công nghiệp chưa có chủ đầu tư; quy chế khi đưa ra tránh chồng chéo với các văn bản khác.        

Cuối phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xác định công tác phòng chống thiên tai là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ phù hợp điều kiện thực tế, nhất là bảo vệ công trình trọng điểm. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần trực tiếp đi thị sát, kiểm tra các con sông, tuyến đê, địa bàn trọng điểm. Các địa phương tổ chức nghiêm việc tuần tra, canh gác đê, kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn cho các tuyến đê; kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp...

DANH TRUNG