Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 

BTNO - Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, sẽ tiếp tục thực hiện tuyển sinh bằng ba hình thức gồm: thi tuyển, thi tuyển kết hợp với xét tuyển và xét tuyển.

Ông Phan Minh Tùng- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn.

Ngày 5.5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023; tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 2023-2024 cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị, các bộ phận phụ trách công tác thi của các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường THCS, THPT, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

Đại diện Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo) triển khai các nội dung trọng tâm về việc công nhận hoàn thành chương tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023.

Đối với việc tuyển sinh lớp 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh hướng dẫn cụ thể, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố quy định rõ khu vực, địa bàn và ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh cho từng trường THCS. Các trường THCS tuyển sinh 100% học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 theo địa bàn cư trú. Nhìn chung, việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 không có thay đổi nhiều so với những năm trước.

Lãnh đạo các đơn vị tham gia tập huấn.

Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, sẽ tiếp tục thực hiện tuyển sinh bằng ba hình thức gồm: thi tuyển, thi tuyển kết hợp với xét tuyển và xét tuyển.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển, thi tuyển kết hợp với xét tuyển sẽ tổ chức thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh. Thời gian thi 2 ngày (ngày 2 và 3.6.2023). Những trường tổ chức xét tuyển sẽ xét kết quả 4 năm học THCS, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30.8.2023.

Đại diện Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo) triển khai các nội dung trọng tâm của hội nghị tập huấn

Riêng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh sẽ tuyển thẳng do đây là trường dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT năm học 2023-2024: số học sinh dự kiến tốt nghiệp THCS: 16.055 học sinh; số học sinh tuyển sinh vào lớp 10 THPT là 11.260 học sinh, tỉ lệ 70,13%. Trong đó, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tổ chức thi tuyển, 24 trường tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển; 11 đơn vị tổ chức xét tuyển; Trường phổ thông Dân tộc nội trú tuyển sinh riêng.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Nhật Quang