Gò Dầu: Huy động các nguồn lực chăm lo học sinh nghèo hiếu học hơn 14 tỷ 750 triệu đồng 

BTNO - Hội Khuyến học huyện Gò Dầu tổng kết công tác khuyến học năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có ông Lê Minh Trọng- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, bà Trương Thị Phú- Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội khuyến học các xã, thị trấn ký kết giao ước thi đua.

Trong năm 2022, huyện Gò Dầu huy động các nguồn lực chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học hơn 14 tỷ 750 triệu đồng (cao hơn năm 2021).

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nuôi heo đất khuyến học” xây dựng quỹ khuyến học trong nhân dân, cơ quan, trường học được 5.565 heo đất, tiết kiệm hơn 2,8 tỷ đồng.

Các cấp Hội đã trao học bổng khuyến học, khuyến tài 8.310 suất, trị giá hơn 4,6 tỷ đồng; tặng quà và hỗ trợ khác 14.616 suất, trị giá hơn 5,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa cơ sở vật chất một số trường học hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Khuyến học huyện và các xã phối hợp các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các lực lượng xã hội thực hiện khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cấp học bổng, quà, dụng cụ học tập tổng trị giá trên 4 tỷ đồng.

Bà Trương Thị Phú- Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022.

Năm 2022, có 38.606 gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt gần 99%; 140 dòng họ học tập, 52 đơn vị học tập đạt 100%; 58 cộng đồng học tập khu phố, ấp và 9 cộng đồng học tập xã, thị trấn đạt 100%.

Dịp này, UBND huyện, Hội Khuyến học huyện khen thưởng cho 7 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022.

Hữu Bảo