Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương được nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Sáng 5.1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình công dân học tập theo Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học Hải Dương

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tới dự. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh

22 năm qua, Hội Khuyến học Hải Dương luôn đứng trong tốp đầu cả nước về thành tích công tác khuyến học, khuyến tài. Năm 2022, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng. Các chỉ tiêu phát triển tổ chức hội, hội viên, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập, Quỹ Khuyến học… đều tăng so với năm 2021. 

Các tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Hội Khuyến học tỉnh

Hội Khuyến học tỉnh hiện có 731.280 hội viên, chiếm 28% số dân. Nhiều Hội Khuyến học cấp huyện phát triển hội viên vượt chỉ tiêu được giao như Tứ Kỳ, Thanh Hà, Thanh Miện, Bình Giang... Quỹ Khuyến học các cấp có trên 150 tỷ đồng. Năm 2022, Hội Khuyến học các cấp đã vận động cấp học bổng, trao quà, trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giáo viên với tổng số tiền hơn 26,8 tỷ đồng…

Đại diện các Hội Khuyến học cấp huyện tiếp nhận học bổng Đinh Thiện Lý

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; 91 cán bộ, hội viên được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”, 7 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; 13 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Hội Khuyến học tỉnh. Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng Đinh Thiện Lý năm 2022 với tổng số tiền 36 triệu đồng. Số tiền này sẽ được 12 Hội Khuyến học cấp huyện chuyển đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. 

THẾ ANH