Giống lúa TBR 225 có nhiều ưu điểm

So với một số giống lúa đang được gieo cấy, lúa TBR 225 có ưu điểm kháng bệnh bạc lá tốt hơn nên được người dân ưa chuộng.
Phản biện kết quả đề tài lúa TBR 225 chất lượng, kháng bạc lá tại cuộc họp nghiệm thu Tại cuộc họp nghiệm thu đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa giống lúa TBR225 chất lượng, kháng bạc lá theo hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh” tổ chức chiều 24.3, anh  Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Ngô Quyền (Thanh Miện) cho biết các thành viên HTX đã gieo cấy giống TBR 225 chất lượng, kháng bạc lá với diện tích 40 ha/vụ. Trong qua trình gieo cấy, giống lúa này ít bị sâu bệnh. Nếu bón nhiều đạm mà gặp không khí lạnh sẽ vẫn bị bệnh kháng bạc lá, song nhẹ hơn những giống khác... Từ đó giúp giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm ô nhiễm môi trường. Cơm gạo TBR 225 chất lượng, kháng bạc lá ăn ngon, để 5-6 tháng nấu cơm vẫn dẻo, thơm. Đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa giống lúa TBR 225 chất lượng, kháng bạc lá theo hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện trong năm 2022-2023 trên diện tích 300 ha tại các huyện Nam Sách, Gia Lộc, Thanh Miện, Bình Giang, Ninh Giang. Giống đối chứng là TBR225 (chưa được chuyển gen kháng bạc lá) và Bắc thơm số 7. Năng suất trung bình giống TBR 225 chất lượng, kháng bạc lá vụ xuân đạt 76,5 tạ/ha, cao hơn giống lúa đối chứng từ 8,5 - 21,1 tạ/ha, thu lãi cao hơn 5,366 - 8,2 triệu đồng/ha.Vụ mùa năng suất đạt 65,74 tạ/ha cao hơn đối chứng 7,54- 15,85 tạ/ha, thu lãi cao hơn 5,963- 6,489 triệu đồng/ha. PV