[Đồ họa] Hướng dẫn thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa điều chỉnh phương án phân luồng thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến năm 2022. Cùng với 9 tỉnh, thành phố khác, thí sinh ở Hải Dương sẽ nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến từ 0 giờ ngày 25.8 đến 17 giờ ngày 27.8.

Việc thí sinh nộp tiền lệ phí xét tuyển là bước cuối cùng trong quy trình đăng lý xét tuyển. Nếu thí sinh chưa thực hiện bước này thì hệ thống không ghi nhận và không đưa thí sinh vào danh sách xét tuyển.

HUYỀN ANH - HUỲNH LONG