Công tác khuyến học phát triển bền vững 

BTN - Củng cố tổ chức, nâng cao hoạt động tổ chức bằng những hình thức mới, cách làm hay, sáng tạo hơn và chủ động xây dựng các nguồn quỹ khuyến học bền vững bằng nhiều hình thức, giải pháp mới...

Hội Khuyến học tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị dẫn đầu trong công tác khuyến tài, khuyến học.

Ngày 15.2, Hội Khuyến học Tây Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khoá IV nhằm tổng kết công tác khuyến học năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đến dự có ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Phan Minh Tùng- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Lê Minh Thành- nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cùng Ban Chấp hành Hội và đại biểu đại diện các Hội Khuyến học huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hơn 77 tỷ đồng đóng góp cho quỹ khuyến học, khuyến tài

Trong năm 2022, các cấp Hội Khuyến học và cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, tích cực vận động, đóng góp cho quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với số tiền hơn 77 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ trên, Hội Khuyến học các cấp thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có điều kiện học tập tốt hơn; kịp thời biểu dương, khen thưởng cũng như bồi dưỡng các học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt nhằm động viên, cổ vũ tinh thần học tập cho các em.

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Xây dựng mô hình công dân học giai đoạn 2021-2030”, trong năm 2022, toàn tỉnh có 248.938 gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình học tập; 376 dòng họ được công nhận danh hiệu Dòng họ học tập; 457 cộng đồng ấp, khu phố được công nhận danh hiệu Cộng đồng học tập; 556 đơn vị được công nhận danh hiệu Đơn vị học tập.

Riêng mô hình Công dân học tập, qua triển khai thí điểm theo bộ tiêu chí của Hội Khuyến học Việt Nam, bước đầu Hội Khuyến học tỉnh rà soát được 128.066 công dân đạt danh hiệu Công dân có năng lực tự học, học tập suốt đời; 93.118 công dân được công nhận danh hiệu Công dân có năng lực sử dụng công cụ học tập, làm việc và 13.617 công dân được công nhận danh hiệu Công dân có năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội.

Ngoài ra, Hội Khuyến học các cấp phối hợp các ban, ngành, đoàn thể phát động, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, như tiết kiệm nuôi heo đất; chăn nuôi gà, vịt, trồng rau xanh... với tổng số tiền thu được gần 24 tỷ đồng hỗ trợ việc học hành cho con em, mua sắm dụng cụ học tập, không để các em bỏ học giữa chừng; chương trình “Máy tính cho em” vận động được 2.009 máy tính giúp cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có phương tiện học trực tuyến trong mùa dịch Covid-19.

Tập trung xây dựng các mô hình học tập

Đánh giá về công tác khuyến tài, khuyến học của Hội trong năm vừa qua, ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của các cấp bộ Hội trong công tác vận động khuyến học, khuyến tài và những thành tích đạt được của Hội trong năm 2022, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà, tạo động lực cho học sinh, sinh viên phấn khởi trong học tập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong mong muốn Hội phát huy thành quả năm 2022 và thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Trong đó, Hội cần chú trọng thực hiện tốt các đề án, chương trình của Thủ tướng Chính phủ về các mô hình học tập; lan toả các mô hình học tập tiêu biểu ra cộng đồng; củng cố tổ chức, nâng cao hoạt động tổ chức bằng những hình thức mới, cách làm hay, sáng tạo hơn và chủ động xây dựng các nguồn quỹ khuyến học bền vững bằng nhiều hình thức, giải pháp mới: xây dựng quỹ khuyến học cá nhân, doanh nghiệp, dòng họ học tập...

Dịp này, Trung ương hội Khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học huyện Bến Cầu và huyện Tân Biên; trao bằng khen cho Hội Khuyến học Tây Ninh và Hội Khuyến học huyện Gò Dầu đã có thành tích đóng góp trong công tác khuyến tài, khuyến học, xây dựng xã hội học tập năm 2022.

UBND tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác vận động, đóng góp, tổ chức khuyến tài, khuyến học trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Bích