Công an tỉnh Hải Dương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ làm hộ chiếu gắn chip

Sáng 1.3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hải Dương) bắt đầu tiếp nhận hồ sơ làm hộ chiếu gắn chip.
Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thu nhận hồ sơ cấp hộ chiếu gắn chip cho công dân Trong ngày đầu tiên, đơn vị đã tiếp nhận trực tuyến và trực tiếp 60% số hồ sơ đăng ký làm hộ chiếu gắn chip trong tổng số công dân đến làm hộ chiếu phổ thông. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bố trí đầy đủ lực lượng hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết hồ sơ làm hộ chiếu gắn chip cho công dân. Người dân nộp hồ sơ làm hộ chiếu gắn chip bằng hai phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Thủ tục, lệ phí làm hộ chiếu gắn chip và không gắn chip như nhau. Người dân có căn cước công dân gắn chip khi làm làm hộ chiếu gắn chip sẽ thuận lợi hơn khi ở nhà cũng có thể làm được do sử dụng thông tin có sẵn trên đó, còn các trường hợp khác phải đến trực tiếp để lấy vân tay.  Công dân làm thủ tục cấp hộ chiếu gắn chip  Từ ngày 1.3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip ở trong nước cho công dân Việt Nam. Hộ chiếu loại này có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Hộ chiếu gắn chip là điều kiện tiên quyết và cơ sở để tự động hóa công tác kiểm soát tại cửa khẩu.            
Hộ chiếu gắn chip chỉ khác hộ chiếu phổ thông không gắn chip là chip được đặt tại trang bìa sau của cuốn hộ chiếu. Hộ chiếu điện tử có nhiều lợi ích như có khả năng lưu trữ các thông tin sinh trắc học của con người chính xác, thống nhất về định dạng; người có hộ chiếu gắn chip sẽ được phía nước ngoài ưu tiên khi xét duyệt cấp thị thực nhập cảnh; có tính bảo mật thông tin cao, bảo vệ người mang hộ chiếu trước nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân và hoàn toàn không có việc định vị theo dõi...
               TRUNG VŨ