Bốn học sinh có thành tích xuất sắc nhận học bổng Nguyễn Tất Thành

Bốn học sinh có thành tích cao nhất trong kỳ tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2022 – 2023 được nhận học bổng Nguyễn Tất Thành.