Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị buộc thanh niên nhập ngũ trước đại học

Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị Bộ Quốc phòng sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự theo hướng tất cả thanh niên đến tuổi phải thực hiện xong nghĩa vụ quân sự mới được vào đại học.

Vừa qua, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình với nội dung đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 theo hướng tất cả nam thanh niên đến tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cử tri đề xuất sau khi thực hiện nghĩa vụ, thanh niên mới được vào đại học hoặc học nghề để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cơ sở gọi thanh niên nhập ngũ.

 Chính sách nghĩa vụ quân sự hiện nay cho phép thanh niên được tạm hoãn nhập ngũ trong thời gian học đại học, cao đẳng hệ chính quy. Ảnh minh họa: Phạm Ngôn.

Chính sách nghĩa vụ quân sự hiện nay cho phép thanh niên được tạm hoãn nhập ngũ trong thời gian học đại học, cao đẳng hệ chính quy

Trong văn bản trả lời cử tri tỉnh Thái Bình, Bộ Quốc phòng cho biết Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đến nay đã qua hơn 7 năm thực hiện, góp phần quan trọng với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện luật đã có những vướng mắc, bất cập nhất định; trong đó có một số vấn đề mà cử tri tỉnh Thái Bình đã phản ánh như việc thực hiện công bằng xã hội đối với mọi nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

"Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế đất nước còn hạn hẹp và nhiều yếu tố khác chi phối nên chưa thể gọi hết nam thanh niên nhập ngũ; hàng năm chỉ gọi nhập ngũ 3-3,2% trong tổng số thanh niên ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự", Bộ Quốc phòng cho biết.

Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp thu, nghiên cứu, xem xét báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, đồng thời đề xuất Chính phủ và các bộ ngành bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật liên quan lĩnh vực nghĩa vụ quân sự để bảo đảm thống nhất, góp phần thực hiện công bằng trong công tác tuyển quân.

Theo Zing