Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.