Tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu quốc thái dân an thay lễ dâng sao giải hạn

Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang, từ ngàn xưa người Việt Nam chúng ta đã được thấm nhuần tinh thần từ bi của đạo Phật.

Từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng, Quý Mão (nhằm 27 tới 29/1), tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM) sẽ diễn ra Pháp hội Dược Sư “Tiêu tai diên thọ cầu quốc thái dân an - nguyện phong điều vũ thuận”.

Chư Tăng Ni nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an.

Lễ khai mạc vừa diễn ra sáng 27/1 (mùng 6 Tết), có sự chứng minh của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, sự chủ trì đàn tràng Dược Sư cầu an bách tánh của Hòa thượng Thích Lệ Trang - Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, cùng sự tham dự của khoảng 1.000 Tăng Ni, Phật tử các giới.

Hòa thượng chánh chủ đàn thực hiện nghi thức sái tịnh đàn tràng.

Theo chương trình pháp hội, mỗi ngày tại Việt Nam Quốc Tự sẽ có 3 thời thuyết giảng vào lúc 8h, 14h và 17h30; sau đó là thời khóa tụng kinh Dược Sư. Đàn tràng Dược Sư sẽ hoàn mãn vào sáng mùng 8 tháng Giêng (29/1).

Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang, từ ngàn xưa người Việt Nam chúng ta đã được thấm nhuần tinh thần từ bi của đạo Phật, tổ tiên ta đã Phật hóa gia đình, giáo dục con cháu phải biết chia sẻ hạnh phúc, ban rải tình thương đến mọi người, mọi loài, cỏ cây đất đá.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, đệ nhất đàn chủ khai kinh

“Dược Sư là thầy thuốc; Dược Sư cũng có thể hiểu là một phương thuốc. Lưu Ly Quang là ánh sáng trong suốt như ngọc lưu ly, tượng trưng cho ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh”, Hòa thượng giải thích danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.

Quang cảnh lễ khai mạc Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự

Giải thích thêm, vị Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cho biết: Tu tập theo kinh Dược Sư, hành giả phải lắng lòng thanh tịnh trì niệm danh hiệu của từng Đức Phật cho miên mật, nghĩa là phải thường xuyên uống thuốc (Dược Sư) để đào thải các chất phàm phu hắc ám ở trong mỗi chúng ta, và làm cho ánh sáng lưu ly an lành xuất hiện, càng giảm vô minh si ái tăm tối, thì càng tăng ánh sáng lưu ly tươi đẹp.

Được biết, nhiều năm nay, Phật giáo TP.HCM đã tổ chức Pháp hội Dược Sư thay vì “dâng sao giải hạn”, giúp Phật tử và người dân chánh tín vào sự thực tập “đoạn ác, làm lành, tịnh tâm ý” để kiến tạo an vui, hạnh phúc trong hiện tại.

Ảnh: Đăng Huy