Loạt câu thoại chất của Táo quân 2023 

Táo quân 2023 nhắc đến nhiều vấn đề nóng một cách hóm hỉnh, khéo léo và gây sốt với những câu thoại ấn tượng.

Nguồn TPO