Ứng dụng giúp người Đà Nẵng giám sát hành trình xe cấp cứu

Ngày 21/9, Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) TP Đà Nẵng triển khai ứng dụng quản lý, giám sát hành trình xe cấp cứu 115 trên địa bàn thành phố.