Quyền Bộ trưởng Y tế lý giải việc các bệnh viện xin dừng thí điểm tự chủ

Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, vấn đề xin dừng thí điểm tự chủ để chuyển sang thực hiện theo pháp luật là hoàn toàn phù hợp, được Chính phủ cho phép.
VTC14