Khai mạc Giải cầu lông các câu lạc bộ huyện Tứ Kỳ mở rộng năm 2023

Gần 130 tay vợt của 11 câu lạc bộ tham gia giải đấu này.

Một trận đấu ở nội dung đôi nam đối tượng 1, lứa tuổi 41-50

Sáng 25.3, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, UBND huyện Tứ Kỳ khai mạc Giải cầu lông các câu lạc bộ huyện Tứ Kỳ mở rộng năm 2023. Giải được chia làm 2 đối tượng. Đối tượng 1 gồm công dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Tứ Kỳ và công chức, viên chức hiện đang công tác tại huyện Tứ Kỳ nhưng không đăng ký hộ khẩu thường trú, thi đấu nội dung đôi nam, đôi nữ với 4 nhóm tuổi và đôi nam-nữ với 2 nhóm tuổi.

Đối tượng 2 là thành viên các Câu lạc bộ Cầu lông huyện Tứ Kỳ nhưng không đăng ký hộ khẩu thường trú tại huyện, thi đấu nội dung đôi nam, đôi nữ với 2 nhóm tuổi và đôi nam-nữ không chia nhóm tuổi.

Giải kết thúc ngày 26.3.

NGUYỄN TRƯỜNG