Số mô hình, sản phẩm dự thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng nhiều nhất từ trước đến nay

Tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều có học sinh gửi bài dự thi.
Mô hình hệ thống cứu hỏa tự động của học sinh Trường THCS Chu Văn An (Chí Linh) (ảnh do Ban tổ chức hội thi cung cấp) Theo tổng hợp của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 16 (2021-2022) đã nhận được 131 mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi, tăng 36 mô hình, sản phẩm so với cuộc thi năm trước. Đây cũng là cuộc thi có số lượng bài dự thi nhiều nhất từ trước đến nay.  Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực tin học điện tử; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; sản phẩm thân thiện với môi trường; đồ dùng dành cho học tập. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều có học sinh gửi bài dự thi, song tập trung vào các huyện Kim Thành, Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP Chí Linh. Theo nhận định của đại diện Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (nơi tiếp nhận bài dự thi), nhiều sản phẩm dự thi có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 10.2021 đến tháng 9.2022. Thời gian nhận bài thi đến ngày 30.6.2022, thời gian chấm bài trong tháng 7 và tháng 8.2022. Đối tượng dự thi là thanh thiếu niên, nhi đồng từ 6-19 tuổi trên địa bàn tỉnh. Các mô hình, sản phẩm đoạt giải, có giá trị được Ban Tổ chức đề xuất, xét, lựa chọn, gửi tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.  NGỌC THỦY