Chấn động nhà khoa học máy tính tiên tri: 'Con người bất tử năm 2030'

Theo tiên tri của nhà khoa học máy tính người Mỹ Ray Kurzweil, con người sẽ đạt được sự bất tử vào năm 2030. Nhiều người hy vọng tiên đoán này sẽ ứng nghiệm vì đến nay, 86% trong số 147 dự đoán của ông là đúng.

Nhà khoa học máy tính người Mỹ Ray Kurzweil, cựu kỹ sư của Google, đã đưa ra một số tiên tri về tương lai của nhân loại. Trong số này, đáng chú ý nhất là việc ông dự đoán vào năm 2030, con người sẽ đạt được sự bất tử với sự trợ giúp của "nanobots".

Theo ông Kurzweil, sự mở rộng của di truyền học, công nghệ nano và người máy sẽ giúp các chuyên gia tạo ra "nanobots" giúp đảo ngược quá trình lão hóa.