Trường Đại học Sao Đỏ giảm 350 chỉ tiêu tuyển sinh

Năm nay, Trường Đại học Sao Đỏ vẫn sử dụng 2 phương thức tuyển sinh là xét tuyển học bạ và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm của Trường Đại học Sao Đỏ đạt hơn 90%

Từ ngày 15.3, Trường Đại học Sao Đỏ đã nhận hồ sơ xét tuyển. Năm nay, trường tuyển sinh 1.150 chỉ tiêu, giảm 350 chỉ tiêu so với năm 2022. Trường vẫn sử dụng 2 phương thức xét tuyển là xét học bạ THPT và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trường dự kiến dành 60% chỉ tiêu để xét tuyển bằng học bạ THPT. Năm 2022, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường từ 16 -17 điểm, theo phương thức xét học bạ THPT là 18 điểm. Sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện khó khăn được miễn, giảm từ 70-100% học phí và hỗ trợ tiền ở ký túc xá. Sinh viên học lực khá, giỏi, rèn luyện tốt có cơ hội được doanh nghiệp hỗ trợ học phí từ năm học thứ 3 và tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp… Trường Đại học Sao Đỏ đang đào tạo 12 ngành học. Trường liên kết với hơn 50 tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ đào tạo và việc làm cho sinh viên. Hằng năm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đạt hơn 90%. THẾ ANH