TP.HCM chỉ đạo tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường giữ nguyên nội dung và định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, tạm thời chưa thu học phí năm học mới.