Tiện ích văn phòng số Digital Office

Hệ thống văn phòng số Digital Office là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn phòng và văn thư lưu trữ, được triển khai áp dụng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Hệ thống văn phòng số Digital Office được áp dụng trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Hệ thống được xây dựng dựa trên quy trình nghiệp vụ do EVN xây dựng và ban hành, áp dụng trong toàn tập đoàn. Hệ thống văn phòng số Digital Office gồm 3 phiên bản: Web, Tablet (máy tính bảng), Smart Mobile (điện thoại di động thông minh). Hệ thống này gồm đầy đủ các phân hệ trên E-Office 3.0 như: văn thư, văn bản đến, công việc, văn bản đi/văn bản đi nội bộ, hồ sơ tài liệu, đánh giá, chấm điểm, tích hợp hệ thống gửi nhận văn bản giữa EVN và các đơn vị…  Bên cạnh đó, hệ thống này cũng được bổ sung một số tính năng nghiệp vụ mới đáp ứng đầy đủ các quy định mới về công tác văn phòng và sẵn sàng cho việc mở rộng theo cải cách hành chính của EVN. Digital Office cũng được tích hợp với hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS), ký số điện tử (EVNCA), nền tảng cổng thông tin điện tử EVNPortal, xây dựng các chuẩn, sẵn sàng tích hợp các dịch vụ tiện ích văn phòng. Qua đó làm cơ sở cho việc phát triển và hoàn thiện giải pháp văn phòng điện tử trong giai đoạn tiếp theo. Digital Office đáp ứng được các mục tiêu: Áp dụng công nghệ mới, số hóa nghiệp vụ công tác văn phòng và văn thư lưu trữ; xây dựng đầy đủ tính năng đáp ứng tài liệu nghiệp vụ mới đã ban hành và phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn mới Nhà nước ban hành; phù hợp mô hình triển khai tập trung và phân tán, đơn vị nhiều cấp; lưu trữ, xử lý và khai thác dữ liệu theo mô hình tập trung (cấp tổng công ty) để rút ngắn tối đa thời gian truy vấn, tổng hợp và xử lý, nhằm phục vụ cho công tác quản trị, điều hành đầy đủ và nhanh chóng. Hệ thống có thể truy vấn, xử lý cập nhật, khai thác dữ liệu mọi lúc mọi nơi, trên nhiều loại thiết bị; đồng thời tăng khả năng tích hợp với các hệ thống quản lý khác của EVN để hình thành nên hệ thống văn phòng điện tử tổng thể. Trong hệ thống này, các chức năng tiện ích hành chính văn phòng cung cấp các dịch vụ ứng dụng số hóa quy trình nghiệp vụ trong công tác quản trị hành chính văn phòng, sử dụng ký số điện tử…   HK (tổng hợp)