Thị xã Hoà Thành: Năm học 2021-2022 có 166 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

BTNO - Sáng 22.9, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoà Thành tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành Nguyễn Đức Hảo đến dự.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành Nguyễn Đức Hảo trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể.

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo Thị xã tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa.

Trong năm, công nhận thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia; luỹ kế đến nay, toàn Thị xã có 29/42 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; huy động trẻ 5 tuổi ra lớp mầm non đạt tỷ lệ 100%; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%; tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Trong năm học qua, toàn Thị xã có 166 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 42 tập thể lao động tiên tiến, 962 cá nhân lao động tiên tiến.

Dịp này, có 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 được tặng cờ thi đua và 10 tập thể được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Võ Liêm