Thí sinh cân nhắc trước khi đăng ký 

BTN - Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Nếu chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của trường ĐH, CĐ...

Học sinh Trường THPT Tây Ninh nghe tư vấn tuyển sinh.

Thực hiện công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 22.5, Sở GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện công tác hỗ trợ tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023 đến các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường phổ thông nhiều cấp học (gọi tắt là các điểm tiếp nhận) như sau:

Đối với các điểm tiếp nhận

Điểm tiếp nhận hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất), thí sinh lựa chọn căn cứ để xét tuyển, bao gồm các thông tin: Thứ tự nguyện vọng, mã trường, tên trường; mã nhóm ngành, ngành hoặc chương trình.

Tên nhóm ngành, ngành hoặc chương trình và căn cứ để xét tuyển đối với các nguyện vọng đã đăng ký phải phù hợp với yêu cầu, điều kiện của trường ĐH, CĐ (kết quả thi tốt nghiệp THPT, học tập cấp THPT, kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy...). 

Điểm tiếp nhận sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT để: Thực hiện công việc theo kế hoạch tuyển sinh chung, kiểm tra, chỉnh sửa sai sót (nếu có, thông báo cho thí sinh biết), xác nhận thông tin khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên của thí sinh từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT đến 17 giờ  ngày 6.8.2023.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai kết nối thông suốt và hoàn tất việc tích hợp chức năng khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống quản lý thi và Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Các điểm tiếp nhận hồ sơ của thí sinh sẽ sử dụng chức năng này để tra cứu, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đối chiếu, xác nhận cho thí sinh, thí sinh không phải đi xin xác nhận (bản giấy) như mọi năm.

Trách nhiệm của cán bộ tại điểm tiếp nhận khi xác nhận thông tin khu vực, đối tượng ưu tiên của thí sinh phải bảo đảm tính trung thực, chính xác và thực hiện theo hướng dẫn. Thông tin về khoảng thời gian thường trú của thí sinh sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra và xác thực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thành việc kiểm tra, rà soát, cập nhật và xác nhận kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống vào 17 giờ ngày 20.6.2023.

Từ 15.6 đến 20.7.2023, hướng dẫn, cấp tài khoản sử dụng để thí sinh đăng ký xét tuyển và nhập thông tin cá nhân của thí sinh tự do chưa thực hiện việc đăng ký trên hệ thống.

Các trường THPT mở các phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Nhà trường hỗ trợ việc đăng ký nguyện vọng cho những thí sinh không có điều kiện đăng ký trực tuyến (lưu ý chỉ hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển, tuyệt đối không giữ tài khoản, mật khẩu và không làm thay thí sinh).

Nhà trường hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến theo quy định.

Thành lập tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh, kinh phí thực hiện công tác tuyển sinh, chi từ lệ phí tuyển sinh thực hiện theo quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác tuyển sinh ĐH, CĐ ngành Giáo dục mầm non.

Nhà trường hướng dẫn thí sinh phúc khảo điểm các bài thi/môn thi, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (nếu thí sinh có nhu cầu) ngay sau khi có kết quả phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Từ ngày 10.7 đến 6.8.2023, nhà trường cử cán bộ có kinh nghiệm về công tác tuyển sinh để trực, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong công tác tuyển sinh.

Các đơn vị căn cứ vào Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28.4.2023 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non và các quy định có liên quan để hướng dẫn, thông báo cho thí sinh nắm rõ thời điểm, hồ sơ để hưởng chính sách: ưu tiên, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; cách tính điểm ưu tiên, cách tính điểm xét tuyển... của kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2023.

Đại diện Trường đại học Gia Định tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Tây Ninh.

Khai báo thông tin phải trung thực

Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ ngành Giáo dục mầm non (trên đề án và quy chế tuyển sinh của trường ĐH, CĐ, thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định của trường ĐH, CĐ).

Thí sinh cần chú ý những thông tin rất quan trọng như sau: tiêu chí, điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển tại cổng thông tin tuyển sinh của trường ĐH, CĐ (nếu có) và bắt buộc nhập tất cả các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển (kể cả thí sinh dùng phương thức xét tuyển khác) trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc tại Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện.

Thí sinh khai báo, cung cấp đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Thí sinh khai báo chính xác và chịu trách nhiệm thông tin để hưởng ưu tiên khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có) tại thời điểm đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Thông tin kê khai phải trung thực và chính xác. Thông tin nơi thường trú của thí sinh ở các giai đoạn sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra và xác thực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo hướng dẫn của trường ĐH, CĐ, thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành nộp hồ sơ về các trường ĐH, CĐ trước 17 giờ ngày 30.6.2023.

Thí sinh lưu ý: Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng tuỳ thuộc vào chiến lược của mỗi trường ĐH, CĐ, thí sinh liên hệ trực tiếp với trường ĐH, CĐ để được hướng dẫn cụ thể.

Theo hướng dẫn của các điểm tiếp nhận, thí sinh (trừ thí sinh đã và chưa tốt nghiệp các năm trước) sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) cấp THPT trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (hệ thống) và phải phản ánh lại với người có trách nhiệm nơi thí sinh học cấp THPT để cập nhật, sửa các lỗi sai (nếu có), hoàn thành vào 17 giờ ngày 20.6.2023.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 15.6 đến 20.7.2023. Thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân và kê khai thông tin trên phiếu, nộp phiếu tại điểm tiếp nhận để nhận thông tin tài khoản, mật khẩu phục vụ công tác tuyển sinh.

Đăng ký và xử lý nguyện vọng

Từ ngày 10.7 đến 17 giờ ngày 30.7.2023, thí sinh có quyền đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) thông tin của thí sinh trên Hệ thống.

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các nhóm ngành, ngành hoặc chương trình đào tạo phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (nội dung hướng dẫn đăng tải trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia).

Nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào trường ĐH, CĐ được xử lý trên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào trường ĐH, CĐ theo kế hoạch xét tuyển sớm của trường ĐH, CĐ, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống để được xét tuyển theo quy định.

Từ ngày 31.7 đến 6.8.2023, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Riêng thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có).

Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Nếu chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của trường ĐH, CĐ trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn. 

Việt Đông