Thành phố Tây Ninh: Đơn vị đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 

BTNO - Mới đây, thành phố Tây Ninh được UBND tỉnh Tây Ninh công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 năm 2022.

Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%.

Đây là đơn vị đầu tiên trong 9 đơn vị cấp huyện của tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Để được công nhận, thời gian qua cấp uỷ, chính quyền Thành phố đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội và các địa phương phối hợp cùng ngành Giáo dục Thành phố thực hiện tốt các tiêu chí, nội dung của công tác phổ cập giáo dục.

Kết quả, Thành phố đã hoàn thành mục tiêu 10/10 phường, xã đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Trong số 11 trường trung học cơ sở trên địa bàn có 10 trường đạt chuẩn quốc gia; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các nhà trường được bảo đảm đúng quy định; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%.

Cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đạt 94%. Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100% và tỷ lệ thanh niên, thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 97%.

Thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động, hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học giữa chừng. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường công tác quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng đội ngũ giáo viên ngày càng chất lượng, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, đưa giáo dục và đào tạo của thành phố Tây Ninh ngày càng phát triển bền vững.

Hà Nam