Sáng nay, học sinh cả nước tựu trường năm học mới 2022 - 2023 

Theo khung kế hoạch, sáng nay (29/8) học sinh của 59/63 tỉnh thành tựu trường năm học mới 2022 - 2023 (Bắc Giang, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, TP.HCM tựu trường 30/8).

Khung thời gian năm học mà các địa phương công bố được căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trước đó (ngày 5/8). 

Cụ thể, bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Các trường trên cả nước sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Học sinh chào cờ đầu năm học mới. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Các địa phương sẽ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 trước ngày 10/9; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/1; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2023… 

Đây cũng là năm học đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên cả nước với lớp 3, 7, 10. Hai năm học trước đó, Bộ đã triển khai chương trình mới với lớp 1, 2, 6.

Nguồn VTC