Quảng Nam: Ngày khai trường bình dị ở rẻo cao Ngọc Linh

Những hình ảnh bình dị trên rẻo cao Ngọc Linh (Quảng Nam) khi cô giáo nắm tay học sinh lớp 1 cất bước trên thảm cỏ xanh tiến vào lớp học để dự lễ Khai giảng.