Những trường đại học nhận hồ sơ xét tuyển học bạ sau Tết Nguyên đán

Sau Tết Nguyên đán, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển học bạ vào ĐH Văn Hiến, ĐH Thái Bình Dương, ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh, ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh và nhiều trường đại học khác.
 Sau Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ. Ảnh: Việt Linh.

Sau Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ

Theo đó, từ ngày 1.2 đến 25.3, ĐH Quốc tế Sài Gòn sẽ nhận hồ sơ xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của thí sinh.

Nhà trường quy định tổng điểm trung bình 5 học kỳ của thí sinh xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. Ngoài ra, tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển ở học kỳ 1 lớp 12 của thí sinh cũng cần đạt từ 18 điểm trở lên.

Lệ phí xét tuyển học bạ đối với thí sinh chọn chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt là 100.000 đồng/hồ sơ. Trường hợp thí sinh chọn chương trình dạy bằng tiếng Anh, ĐH Quốc tế Sài Gòn cho biết lệ phí xét tuyển là 550.000 đồng/hồ sơ.

Tại ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ hoặc xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn từ ngày 16.2 đến 30.4.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của nhà trường là tổng điểm trung bình năm lớp 12 các môn thí sinh dùng trong tổ hợp môn xét tuyển và tổng điểm trung bình 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đều phải từ 18 điểm trở lên.

Từ ngày 15.4 đến hết 16h30 ngày 12.7, ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh sẽ nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12. Nhà trường quy định ngưỡng nhận hồ sơ - tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển - của thí sinh tối thiểu phải bằng 21 điểm. Riêng ngành Dược học, ngưỡng nhận hồ sơ của trường tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu mà thí sinh cần đạt là24 điểm; bên cạnh đó, thí sinh phải có học lực năm lớp 12 xếp loại giỏi.

Trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều trường đại học cũng đã thông báo nhận hồ sơ xét tuyển học bạ của thí sinh. Việc xét tuyển này kéo dài đến sau Tết Nguyên đán.

Cụ thể, từ ngày 1.12.2022, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 ở tất cả chương trình chuẩn và chương trình tài năng. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 của trường kéo dài đến ngày 31.3.

Thí sinh có thể chọn một trong hai cách là chọn 3 môn theo tổ hợp xét tuyển có tổng điểm cao nhất của 2/4 học kỳ lớp 11 và lớp 12; hoặc chọn điểm trung bình 3/4 học kỳ của lớp 11 và lớp 12 có tổng điểm cao nhất để xét tuyển.

ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu quy định điểm xét tuyển học bạ (đã cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) của các ngành là từ 18 điểm trở lên (trừ khối sức khỏe). Chương trình Cử nhân tài năng điểm xét tuyển từ 22 trở lên.

ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH) nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12; hoặc theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ ngày 3.1 đến 31.3.

Khi xét tuyển thí sinh phải có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên). Với phương thức xét tuyển học bạ 3 học kỳ, tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển của thí sinh cũng phải đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên). Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển học bạ áp dụng của ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh sẽ dựa theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nhà trường cho biết thêm những thí sinh đang là học sinh lớp 12 chưa có kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2023 vẫn có thể đăng ký xét tuyển học bạ vào trường trong đợt đầu tiên bằng cách nộp trước phiếu đăng ký xét tuyển và bản photo công chứng học bạ THPT.

Ngày 3.1, ĐH Thái Bình Dương cũng bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ của thí sinh đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Nhà trường cho biết sẽ xét tuyển và nhập học liên tục trong năm.

Từ ngày 6.1, ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã nhận hồ sơ xét tuyển năm 2023 cho 40 ngành đào tạo. Phương thức xét tuyển của trường là xét học bạ theo tổng điểm 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

Sau đó 1 ngày, ĐH Văn Hiến thông báo nhận hồ sơ xét tuyển tất cả ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2023 theo kết quả học bạ THPT. Thời gian xét tuyển đợt 1 của trường là từ ngày 7.1 đến hết ngày 30.5.

Nhà trường thông báo xét tuyển học bạ đợt 1 theo 4 hình thức, bao gồm: xét tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12); xét tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12); xét tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12); và xét tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của thí sinh.

Theo Zing