Học sinh Bắc Ninh tựu trường từ ngày 22/8

Học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tựu trường ngày 22/8, các lớp khác sẽ tựu trường đồng loạt từ ngày 29/8.