Giá sách giáo khoa mới tăng từ 2-3 lần so với sách cũ

Hiện các trường ở nhiều địa phương cấp huyện đã nhận được sách giáo khoa mới, chỉ còn thiếu số ít đầu sách.

Giá sách giáo khoa mới tăng 2-3 lần so với sách cũ

Tại TP Hải Dương, giá sách giáo khoa mới lớp 4, lớp 8 và lớp 11 tăng từ 2-3 lần so với giá sách cũ. Tùy vào bộ sách "Kết nối tri thức" hay "Cánh diều" được sử dụng phổ biến ở Hải Dương, giá  sách giáo khoa lớp 4 từ 186.000 - 230.000 đồng/bộ (chưa tính sách bài tập từ 156.000 - 230.000 đồng/bộ); sách giáo khoa lớp 8 từ 200.000 - 270.000 đồng/bộ (chưa tính sách bài tập từ 200.000 - 270.000 đồng/bộ); sách giáo khoa lớp 11 từ 490.000 - 590.000 đồng/bộ (chưa tính sách chuyên đề khoảng 230.000 đồng/bộ).  Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hải Dương, đến ngày 15.8, đa số trường học ở các huyện Ninh Giang, Kim Thành, Thanh Hà, Nam Sách, Cẩm Giàng, Thanh Miện, Bình Giang, thị xã Kinh Môn, TP Chí Linh đã nhận được sách giáo khoa lớp 4 và lớp 8, chỉ còn thiếu một số đầu sách.  Đầu sách còn thiếu chủ yếu do có trường thay đổi, bổ sung so với đăng ký ban đầu, thay đổi sau khi tuyển sinh của mỗi trường hoặc do nhà cung ứng vận chuyển nhầm đầu sách. Riêng sách giáo khoa lớp 11 đã về hầu hết các trường. Các trường ở một số địa phương còn lại như Tứ Kỳ, Gia Lộc chưa nhận được sách. Riêng ở TP Hải Dương, đa số trường không tổ chức cho phụ huynh học sinh đăng ký mua sách lớp 4, lớp 8 tập trung. Thông qua hướng dẫn danh sách bộ sách của trường sẽ giảng dạy, các nhóm phụ huynh tập hợp nhu cầu để mua chung sách. Nhiều nhóm phụ huynh đã mua được sách do sách giáo khoa lớp 4 và lớp 8 có bán sẵn ở các nhà sách trên địa bàn TP Hải Dương. Đại diện nhà cung ứng sách cho phần lớn các trường ở Hải Dương cho biết đang lần lượt chuyển sách về các địa phương còn lại và cố gắng trước khai giảng năm học mới sẽ đủ sách cho tất cả các trường đã đăng ký. Việc cung ứng sách chậm do phụ thuộc vào nhà xuất bản nên có sách đến đâu đơn vị sẽ chuyển về trường đến đó. THẾ ANH >>>Nhiều trường chưa nhận được sách giáo khoa mới lớp 4 và 8