[Đồ họa] 8 học sinh đoạt giải nhất học sinh giỏi lớp 10 tỉnh Hải Dương

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi với 3 giải nhất, tiếp đến là Trường THPT Nam Sách 2 giải nhất, còn lại là Trường THPT Hồng Quang, Tứ Kỳ và Kim Thành mỗi trường 1 giải nhất.
sinhgioi1234dsccsrv.jpg THẾ ANH - HUỲNH LONG